Κάλεσε μας

Graphic Design

Graphic Design

Ένα πλήρες ταχύρυθμο σεμινάριο, που περιλαμβάνει τα πιο διαδεδομένα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και video (CorelDRAW, Illustrator, InDesign, Premiere, Photoshop). 

Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει φαντασία ώστε να δημιουργεί μοναδικά layout που θα είναι ελκυστικά αλλά και θα πετυχαίνουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Για το λόγο αυτό ταυτόχρονα με την εκμάθηση των προγραμμάτων, παραδίδονται γνώσεις βασικής γραφιστικής, οπτικής αντίληψης και σύνθεσης μέσα από μια σειρά ασκήσεων και εργασιών που καλείται να ολοκληρώσει ο σπουδαστής.

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων.

Έναρξη: Ιανουάριος 2022!

Δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη: 27/1/2022. Μαθήματα: κάθε Πέμπτη17:00-21:05

Εξ αποστάσεως: 26/1/2022. Μαθήματα: κάθε Δευτέρα 17:00 - 21:05

 • CorelDRAW
  Ένα από τα βασικότερα προγράμματα σχεδίασης για ηλεκτρονική επεξεργασία μακέτας και δημιουργία στοιχείων, όπως λογότυπα, σημάνσεις κ.α.
 • Illustrator
  Το δημοφιλέστερο πρόγραμμα σχεδίασης και επεξεργασίας με υπολογιστή, με το οποίο μπορούμε να δημιουργούμε γραφικά στοιχεία και κείμενο.
 • In Design
  To  κυρίαρχο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, από το στάδιο της σύνθεσης μιας απλής σελίδας έως και τα στάδια σχεδιασμού και της τελικής παραγωγής πολυσέλιδων και σύνθετων εκδόσεων.
 • Premiere
  Το κορυφαίο πρόγραμμα επεξεργασίας video, με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε από ολιγόλεπτα video clips μέχρι ολοκληρωμένες παραγωγές.
 • Photoshop
  Το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας. Με εφόδιο τα εργαλεία του προγράμματος και την δημιουργικότητα του, ο σπουδαστής θα καταφέρει να πραγματοποιήσει εικόνες για χρήση σε ψηφιακά μέσα αλλά και σε εκτύπωση.
 • CorelDRAW
  Ένα από τα βασικότερα προγράμματα σχεδίασης για ηλεκτρονική επεξεργασία μακέτας και δημιουργία στοιχείων, όπως λογότυπα, σημάνσεις κ.α.
 • Illustrator
  Το δημοφιλέστερο πρόγραμμα σχεδίασης και επεξεργασίας με υπολογιστή, με το οποίο μπορούμε να δημιουργούμε γραφικά στοιχεία και κείμενο.
 • In Design
  To  κυρίαρχο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, από το στάδιο της σύνθεσης μιας απλής σελίδας έως και τα στάδια σχεδιασμού και της τελικής παραγωγής πολυσέλιδων και σύνθετων εκδόσεων.
 • Premiere
  Το κορυφαίο πρόγραμμα επεξεργασίας video, με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε από ολιγόλεπτα video clips μέχρι ολοκληρωμένες παραγωγές.
 • Photoshop
  Το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας. Με εφόδιο τα εργαλεία του προγράμματος και την δημιουργικότητα του, ο σπουδαστής θα καταφέρει να πραγματοποιήσει εικόνες για χρήση σε ψηφιακά μέσα αλλά και σε εκτύπωση.