Κάλεσε μας

Joomla

Joomla

Joomla: είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, ανοικτού κώδικα. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή επαγγελματικών – δυναμικών ιστοσελίδων. Χρησιμοποιεί εργαλεία όπως PHP, HTML, CSS, JavaScript και αποθηκεύει τα δεδομένα σε βάση SQL.

 • Εγκατάσταση Joomla
 • Διαχείριση Προτύπων
 • Διαχείριση Ενθεμάτων
 • Διαχείριση Μενού
 • Διαχείριση Γλωσσών
 • Διαχείριση Κατηγοριών - Άρθρων
 • Search Engine Optimization
 • Εγκατάσταση Joomla
 • Διαχείριση Προτύπων
 • Διαχείριση Ενθεμάτων
 • Διαχείριση Μενού
 • Διαχείριση Γλωσσών
 • Διαχείριση Κατηγοριών - Άρθρων
 • Search Engine Optimization