Κάλεσε μας

Βοηθός Οδοντιατρείου

Βοηθός Οδοντιατρείου

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Βοηθού Οδοντιατρείου του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, αποτελεί ένα καινοτόμο αντικείμενο ενδιαφέροντος στον τομέα της Υγείας και ειδικότερα της Οδοντιατρικής, το οποίο έρχεται να καλύψει μία τεράστια ανάγκη των οδοντιάτρων στη σημερινή εποχή.

Ο βοηθός του οδοντιατρείου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις τόσο της ομαλής λειτουργίας όσο και της θετικής πορείας και εξέλιξης ενός σύγχρονου οδοντιατρείου.

Οι ανάγκες των οδοντιατρείων για καταρτισμένο προσωπικό με επαγγελματισμό και πρακτική γνώση καθιστούν απαραίτητη τη λειτουργία ενός σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών για τη θέση του Βοηθού Οδοντιατρείου οδηγεί στην άμεση απορρόφησή τους από τους επαγγελματίες οδοντιάτρους.


Ανάλυση Επαγγέλματος:

1. Προετοιμασία των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών για την εκτέλεση των οδοντιατρικών εργασιών.

2. Εξασφάλιση όρων υγιεινής και ατομικής προστασίας των προσώπων που κινούνται στο χώρο του οδοντιατρείου.

3. Βοήθεια προς τον οδοντίατρο κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής εξέτασης.

4. Βοήθεια προς τον οδοντίατρο κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης, θεραπείας, αποκατάστασης και επανόρθωσης.

5. Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης και εμφάνισης ακτινογραφιών.

6. Καθορισμός συνεντεύξεων και τηλεφωνική επικοινωνία.

7. Έλεγχος διακίνησης αναλώσιμων υλικών - ενημέρωση αποθήκης υλικών.

8. Καταγραφή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το είδος και αριθμό επεμβάσεων βάσει των οποίων κρίνεται η απόδοση και το τελικό αποτέλεσμα του οδοντιατρείου.

9. Αλληλογραφία- δημόσιες σχέσεις οδοντιατρείου.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος "Βοηθός Οδοντιατρείου" του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, περιλαμβάνουν:

 • Οδοντική Χειρουργική
 • Περιοδοντολογία
 • Προληπτική Οδοντιατρική
 • Ενδοδοντία
 • Ακτινολογία- Διαγνωστική
 • Παιδοδοντία
 • Ορθοδοντική
 • Προσθετική
 • Χειρουργική- Παθολογία Στόματος
 • Εμφυτεύματα
 • Υγιεινή - Επιδημιολογία
 • Αποστείρωση
 • Μηχανήματα- Εργαλεία- Υλικά
 • Εργονομία- Μηχανογράφηση
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Συμπεριφερολογία και Δημόσιες σχέσεις
 • Video - Φωτογραφία
 • Αγγλική ορολογία

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης "Βοηθός Οδοντιατρείου", προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360 και απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Αποφοίτους Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος "Βοηθός Οδοντιατρείου" του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, περιλαμβάνουν:

 • Οδοντική Χειρουργική
 • Περιοδοντολογία
 • Προληπτική Οδοντιατρική
 • Ενδοδοντία
 • Ακτινολογία- Διαγνωστική
 • Παιδοδοντία
 • Ορθοδοντική
 • Προσθετική
 • Χειρουργική- Παθολογία Στόματος
 • Εμφυτεύματα
 • Υγιεινή - Επιδημιολογία
 • Αποστείρωση
 • Μηχανήματα- Εργαλεία- Υλικά
 • Εργονομία- Μηχανογράφηση
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Συμπεριφερολογία και Δημόσιες σχέσεις
 • Video - Φωτογραφία
 • Αγγλική ορολογία

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης "Βοηθός Οδοντιατρείου", προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360 και απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Αποφοίτους Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ