Κάλεσε μας

Wordpress

Wordpress

Wordpress: Είναι μια από τις διασημότερες παγκοσμίως ανοιχτές πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems-CMS). Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο δημιουργίας Blog και δυναμικών ιστοσελίδων ανοιχτού κώδικα. Δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού.

 • Κατασκευή προσωπικού ιστολογίου
 • Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας
 • Βιβλιοθήκη από Templates και Plugins
 • Δυνατότητες SEO
 • Παραμετροποίηση
 • Hosting
 • Κατασκευή προσωπικού ιστολογίου
 • Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας
 • Βιβλιοθήκη από Templates και Plugins
 • Δυνατότητες SEO
 • Παραμετροποίηση
 • Hosting