Απόηχος Σεμιναρίου: Προσομοίωση στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Απόηχος Σεμιναρίου: Προσομοίωση στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Στις 12 Δεκεμβρίου ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης μας παρέθεσε σεμινάριο με θέμα τη Μέτρηση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση το νέο πρωτόκολλο HD 384. Έγινε ένα διαδραστικό workshop καθώς ο εισηγητής έφερε μαζί του  τα εξειδικευμένα ψηφιακά όργανα που μετρούν με ακρίβεια τα ηλεκτροτεχνικά μεγέθη μιας εγκατάστασης. Εκτός από τις επί τόπου μετρήσεις μας ανέλυσε επίσης:

  • Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Πως συμπληρώνεται σωστά η Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη)
  • Κατηγοριοποίηση του πρότυπου HD 384 σε βιομηχανίες,  υπαίθριους χώρους και χώρους ειδικών απαιτήσεων, όπως τα νοσοκομεία
  • Μετρήσεις γειώσεων
  • Σημασία του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη για την προστασία μας από ηλεκτροπληξία
  • Μέτρηση Αντίστασης Βρόγχου και έλεγχο συνέχειας