Κάλεσε μας

Συχνές Ερωτήσεις για τα IEK

Η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΒΕΚ , που ο σπουδαστής θα αποκομίσει με την ολοκλήρωση των σπουδών του, είναι ένα πτυχίο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή  Ένωση.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο ΙΕΚ. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, διαθέτει οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας σε κάθε δομή του, το οποίο εξασφαλίζει την πρακτική άσκηση όλων των σπουδαστών και όλων των ειδικοτήτων και   φροντίζει και για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Είναι αμειβόμενη η πρακτική στις ειδικότητες του τουρισμού και της γαστρονομίας. Στις άλλες ειδικότητες, είναι σύνηθες να υπάρχει αμοιβή, αλλά επειδή δεν είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία, η αμοιβή  επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης παρέχονται κάθε εβδομάδα δωρεάν σεμινάρια σε όλους τους τομείς σπουδών. Η  συμμετοχή τους σε όλα πιστοποιείται με  Βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες δίνονται άμεσα στους σπουδαστές.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 διαθέτει πλούσια βιβλιογραφία με πάνω από 200 τίτλους βιβλίων αλλά και εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία μόνο οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση και από εκεί έχουν στη διάθεσή τους, τις ημερήσιες σημειώσεις των εκπαιδευτών τους.

Οι εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων προκειμένου από κοινού να βρουν τον πιο κατάλληλο οικονομικό διακανονισμό που διευκολύνει την κάθε οικογένεια.

Προσφέρονται δωρεάν μαθήματα 6 ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ρωσικά. Γλώσσες που αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την αγορά εργασίας. Παρέχονται δωρεάν μαθήματα Υπολογιστών με δυνατότητα πιστοποίησης από τον γνωστό συνεργαζόμενο φορέα της ECDL.

Φυσικά και παρέχονται βεβαιώσεις σπουδών για κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, για κάθε οργανισμό και περίπτωση που εξυπηρετεί τον σπουδαστή και την οικογένειά του.

Φυσικά, με τη διαδικασία της κατάταξης, μπορείτε να ενταχθείτε στο γ εξάμηνο της ίδιας ειδικότητας καθώς αναγνωρίζονται τα 2 πρώτα εξάμηνα φοίτησης. Μας προσκομίζετε το πτυχίο σας και το υποβάλλουμε στο Υπουργείο Παιδείας.

Τα προγράμματα σπουδών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ξεκινούν από τος 8:00 πμ και διαρκούν έως τις 10:00 μμ, σε πρωινή, μεσημβρινή και βραδινή ζώνη, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες  των εργαζόμενων και γενικά των πολυάσχολων ανθρώπων.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή σας είναι, το  διαβατήριο, η άδεια διαμονής, το απολυτήριο λυκείου ή  ισότιμος τίτλος. 

Φυσικά και μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα προγράμματα σπουδών. 

Βεβαίως, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που μπορείτε να παρακολουθήσετε και χωρίς απολυτήριο Λυκείου. Μέσα από τα προγράμματα του κέντρου δια βίου μάθησης, ΚΔΒΜ2, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το σεμινάριο της επιλογής σας και να καταρτιστείτε επαρκώς για μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της σχολής.

Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει σπουδαστής στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360.

Το  ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 έχει εξασφαλίσει αποκλειστική συνεργασία με τον βρετανικό φορέα LRN, προκειμένου ο σπουδαστής στη διάρκεια φοίτησής του, να μπορεί να αποκτήσει και 2ο τίτλο σπουδών, επιπέδου 6, με το οποίο μπορεί να ενταχθεί σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.

Το IEK ΔΕΛΤΑ 360 έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά το πέρας της διετούς φοίτησης, καθώς και της πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα σπουδής, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 λαμβάνει βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ). Στη συνέχεια, έπειτα από διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης, αποκτά Κρατικό δίπλωμα με άμεση αναγνώριση, στον ιδιωτικό, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Το δίπλωμα αναγνωρίζεται και εκτός Ελλάδας, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το δίπλωμα που αποκτά κάθε σπουδαστής είναι ισότιμο του Ελληνικού Δημοσίου και του παρέχει 150 μόρια στους πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα συμμετάσχει (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Η φοίτηση σε κάθε ειδικότητα διαρκεί 2 χρόνια. Το κάθε έτος χωρίζεται σε 2 εκπαιδευτικά εξάμηνα. Επιπλέον, υπάρχει και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μετά το πέρας των 4 εξαμήνων ή παράλληλα με τη φοίτηση από το 2Ο εξάμηνο και έπειτα. Περισσότερες λεπτομέρειες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία της φοίτησης και της πρακτικής άσκησης παρέχουν οι Εκπαιδευτικοί μας Σύμβουλοι, καθώς και το αρμόδιο Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360.

Υπάρχουν 3 κύκλοι σπουδών. Πρωινός, μεσημβρινός και βραδινός κύκλος. Ο σπουδαστής ανάλογα με τις ανάγκες του μπορεί να επιλέξει όποιο ωράριο τον εξυπηρετεί καλύτερα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.

Το σπουδαστικό έτος ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου και διαρκεί περίπου μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται κάθε χρόνο, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής: 
i) Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
ii) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
iii) 4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 
Για ορισμένες ειδικότητες και περιπτώσεις, απαιτούνται κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της σχολής.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως και το 24ο έτος της ηλικίας τους. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Γραφείο Σπουδών της σχολής, ώστε να δρομολογηθεί η όλη διαδικασία.

Βεβαίως, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που μπορείτε να παρακολουθήσετε και χωρίς απολυτήριο Λυκείου. Μέσα από τα προγράμματα του κέντρου δια βίου μάθησης, ΚΔΒΜ2, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το σεμινάριο της επιλογής σας και να καταρτιστείτε επαρκώς για μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της σχολής.

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των σπουδών τους, αποκτώντας τη βρετανική πιστοποίηση LRN επιπέδου 7, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος με τον αγγλικό φορέα πιστοποίησης LRN.
Ο εν λόγω φορέας LRN  δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. 

Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360  λειτουργεί, το Γραφείο Σταδιοδρομίας σπουδαστών και αποφοίτων, το οποίο αποτελεί μία οργανωμένη μονάδα καθοδήγησης, πληροφόρησης και διαμεσολάβησης μεταξύ σπουδαστή - αποφοίτου και αγοράς εργασίας. Οι σπουδαστές  απευθύνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στον Υπεύθυνο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, ο οποίος συντονίζει την επικοινωνία τους με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες. 

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΙΕΚ αποτελεί εξίσου πρώτη προτεραιότητα του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360  έχει επιτύχει να συνδέσει το όνομα του με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς προς όφελος των σπουδαστών του. Δημιούργησε έναν κύκλο με εκατοντάδες στρατηγικές συνεργασίες στο χώρο της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας το βιογραφικό κάθε σπουδαστή και αποφοίτου του. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις απευθύνονται πρώτα στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360  για τη στελέχωση τους, πριν ακόμα αναζητήσουν στελέχη μέσω αγγελιών!

Στους 12 τομείς σπουδών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, τα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης είναι πολύ υψηλά και προκύπτουν σε ετήσια βάση από τα δεδομένα του Γραφείου Σταδιοδρομίας. Ανάλογα με τον τομέα σπουδών τα ποσοστά της επαγγελματικής αποκατάστασης ποικίλλουν,  από 65% & έως 98%.