Κάλεσε μας

Εγκαταστάσεις

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Επενδύουμε συνεχώς σε νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς ξεπερνώντας κατά πολύ τις τυπικές απαιτήσεις. Οι δομές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, ΧανιάΞάνθη και Βόλο, καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 90 και πλέον ειδικοτήτων. Οι εργαστηριακοί χώροι και οι αίθουσες διδασκαλίας διακρίνονται από ιδανικές συνθήκες, με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα και τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Η φοίτηση στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 αποτελεί μια μοναδική σπουδαστική εμπειρία.

Οι εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 έχουν βραβευτεί για την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια τους στα Interiors Awards 2021.

award.jpg

#360VirtualTour

Περιηγηθείτε εικονικά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360o

Δείτε τα Εργαστήρια 360 o
 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης

 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας

 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Καλαμάτας

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Καλαμάτας

 Αμφιθέατρο Κων. Καρανταλής

Αμφιθέατρο Κων. Καρανταλής

 Περιβάλλον Φιλικό στα ΑΜΕΑ

Περιβάλλον Φιλικό στα ΑΜΕΑ