Κάλεσε μας

Ταχύρυθμα Σεμινάρια

Εξειδίκευση σε Πλήθος Γνωστικών Αντικειμένων

Έχοντας αναπτύξει μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων το ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ 360 προσφέρει σε ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής κατάστασης ή επιπέδου μόρφωσης τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στο αντικείμενο της επιλογής τους! Με σύνθημα #fastforwork οι καταρτιζόμενοι αποκτούν μέσα σε λίγους μήνες όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να βρουν άμεσα μια θέση στην αγορά εργασίας. Όλα τα ταχύρυθμα προγράμματα προσφέρονται και μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, ενώ στο τέλος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.