Κάλεσε μας

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης Επαγγελματιών

Αναβάθμιση των Γνώσεων και των Επαγγελματικών Προοπτικών

Προγράμματα επαγγελματιών που προσφέρονται κατ' αποκλειστικότητα από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360. Παρέχουν συμπυκνωμένη και εξειδικευμένη γνώση που δεν προσφέρεται συνολικά από κανένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Απευθύνονται σε αποφοίτους σχολών και επαγγελματίες , οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό πεδίο και τις επαγγελματικές τους επιλογές. Οι καταρτιζόμενοι στα προγράμματα μετεκπαίδευσης επαγγελματιών έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να αποκτήσουν Postgraduate Diploma - επιπέδου 7 από το Διεθνή Φορέα Πιστοποιήσεων LRN, αποκτώντας διευρυμένες δυνατότητες σε όλη την ΕΕ.