Κάλεσε μας

Σεμινάρια / ΚΔΒΜ

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΔΕΛΤΑ

Σκοπός του ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ 360 είναι η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης, ηλικίας και επιπέδου μόρφωσης. Απώτερος στόχος του είναι η υποστήριξη ικανών επαγγελματιών σε ένα σύγχρονο και ραγδαία μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, τόσο ως προς τις νέες ανάγκες της αγοράς όσο και ως προς τη βελτίωση υπαρχόντων υπηρεσιών.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 έχει πιστοποιηθεί για το εκπαιδευτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης (με παραρτήματα στα Ιωάννινα, στην Πάτρα και στην Καλαμάτα) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2, πρώην ΚΕΚ) από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό αδείας 2000055.