Στρατηγικοί Συνεργάτες

Στα 50 χρόνια λειτουργίας του το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 έχει παγιώσει μια σειρά συνεργασιών με εταιρείες που ηγούνται σε κάθε κλάδοΠρόκειται για συνεργασίες ουσιαστικές, όχι για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για καθαρά μαθησιακούς.

Εταιρίες που συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ενεργά και το διαμορφώνουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Εταιρίες - συνεργάτες που διατηρούν την καθημερινή επαφή τους με το ΙΕΚ και τη σπουδαστική μας κοινότητα, μεταδίδοντας εκτός από την τεχνογνωσία τους και όλη την επαγγελματική κουλτούρα τους. Εταιρίες που επιβραβεύουν τους αποφοίτους προσφέροντας με ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις πρακτικής άσκησης ή εργασίας.

sbe-logo-ver.jpg

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 είναι μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).