Κάλεσε μας

Αποτρίχωση

Αποτρίχωση

Ένα ολοκληρωμένο ταχύρυθμο πρόγραμμα εκμάθησης των τεχνικών και των βέλτιστων πρακτικών αποτρίχωσης σε πρόσωπο και σώμα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές, ακολουθώντας σωστά τους κανόνες υγιεινής στον χώρο όπου εργάζεται. Πρόκειται για μια επιπλέον εφαρμογή που κάθε επαγγελματίας ή αρχάριος του χώρου ομορφιάς μπορεί να ενσωματώσεις στις υπηρεσίες του.

Άμεση Έναρξη Τμημάτων!

•    Μορφολογία της Τρίχας

•    Μέθοδοι και Εργαλεία Αποτρίχωσης

•    Βασικοί κανόνες Υγιεινής

•    Εκμάθηση και  Εφαρμογή Κεριών Θερμού Τύπου σε Πρόσωπο και  Σώμα

•    Εκμάθηση και  Εφαρμογή Κεριών Ψυχρού Τύπου σε Πρόσωπο και  Σώμα

•    Εκμάθηση μεθόδου Κλωστής και εφαρμογή σε Πρόσωπο και  Σώμα

•    Μορφολογία της Τρίχας

•    Μέθοδοι και Εργαλεία Αποτρίχωσης

•    Βασικοί κανόνες Υγιεινής

•    Εκμάθηση και  Εφαρμογή Κεριών Θερμού Τύπου σε Πρόσωπο και  Σώμα

•    Εκμάθηση και  Εφαρμογή Κεριών Ψυχρού Τύπου σε Πρόσωπο και  Σώμα

•    Εκμάθηση μεθόδου Κλωστής και εφαρμογή σε Πρόσωπο και  Σώμα