Κάλεσε μας

AutoCAD 3D (Τρισδιάστατη Σχεδίαση)

AutoCAD 3D (Τρισδιάστατη Σχεδίαση)

Το σεμινάριο AutoCAD 3D απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς, σχεδιαστές, διακοσμητές και γενικότερα σε όποιον ασχολείται με το γραμμικό σχέδιο. Αποτελεί συνέχεια της ενότητας (AutoCAd 2D).

Σκοπός του σεμιναρίου AutoCAD 3D είναι να δούμε τις βασικές δυνατότητες τρισδιάστατης σχεδίασης, επεξεργασίας και μέτρησης στερεών αντικειμένων και επιφανειών. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα οποιασδήποτε ιδέας και να τα παρουσιάζουν ρεαλιστικά με εικόνες.

Εισαγωγή στην τρίτη διάσταση και γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης

 • Καρτεσιανές συντεταγμένες
 • Κατευθύνσεις αξόνων
 • Στροφή γωνιών σε σχέση με τον άξονα Ζ

Δημιουργία κατακόρυφων επιφανειών

 • Thickness
 • Elevation

Σχεδιαστικές απόψεις και απεικονίσεις

 • View point
 • Regen
 • Visual styles

Βασικά στερεά και επιφάνειες

 • Box
 • Wedge
 • Cone
 • Sphere
 • Cylinder
 • Sphere
 • Extrude

Ρυθμίσεις βασικών στερών

 • Facetres
 • Isolines
 • Diplish
 • 3D face

Ορθογραφικές προβολές και αξονομετρική απεικόνιση

 • View cube
 • Named otrhographic views
 • 3D orbit
 • Viewports

Εισαγωγή στην τρίτη διάσταση και γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης

 • Καρτεσιανές συντεταγμένες
 • Κατευθύνσεις αξόνων
 • Στροφή γωνιών σε σχέση με τον άξονα Ζ

Δημιουργία κατακόρυφων επιφανειών

 • Thickness
 • Elevation

Σχεδιαστικές απόψεις και απεικονίσεις

 • View point
 • Regen
 • Visual styles

Βασικά στερεά και επιφάνειες

 • Box
 • Wedge
 • Cone
 • Sphere
 • Cylinder
 • Sphere
 • Extrude

Ρυθμίσεις βασικών στερών

 • Facetres
 • Isolines
 • Diplish
 • 3D face

Ορθογραφικές προβολές και αξονομετρική απεικόνιση

 • View cube
 • Named otrhographic views
 • 3D orbit
 • Viewports