Κάλεσε μας

Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web

Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web αποτελεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα που πραγματοποιείται αποκλειστικά στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. 

Με έμφαση στο Web Design – Development, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης Web & Mobile εφαρμογών. 

Σε projects πραγματικών συνθηκών αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους καθιστά έτοιμους επαγγελματίες για την αγορά εργασίας.

Οι καταρτιζόμενοι έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να αποκτήσουν Post Graduate Diploma, επιπέδου 7, από το διεθνή φορέα πιστοποιήσεων LRN κάνοντας αυτόματα level up στο επίπεδο της εκπαίδευσης και στις επαγγελματικές προοπτικές τους στην Ελλάδα και την ΕΕ.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρεται σε Full Stack Development with Angular, Node, JS, Firebase, Elastic Search, Docker.

Συγκεκριμένα:

 • Front end Website architecture
 • Back end Website applications
 • Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων και servers
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη APIs
 • UX - UI
 • Angular Typescript για Front-End 
 • Node JS για Back-End
 • MongoDB, Firebase και Elastic Search
 • Git
 • Docker
 • Ανάλυση των ψηφιακών μέσων προβολής
 • Search Engine Optimization
 • Search Engine Marketing - Digital Marketing

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360 και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Εφαρμογών Πληροφορικής και Λογισμικού
 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της Πληροφορικής
 • Απόφοιτους Θετικών Πανεπιστημιακών Σχολών που στερούνται προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης
 • Επαγγελματίες προγραμματιστές
darkpony-logo.png

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρεται σε Full Stack Development with Angular, Node, JS, Firebase, Elastic Search, Docker.

Συγκεκριμένα:

 • Front end Website architecture
 • Back end Website applications
 • Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων και servers
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη APIs
 • UX - UI
 • Angular Typescript για Front-End 
 • Node JS για Back-End
 • MongoDB, Firebase και Elastic Search
 • Git
 • Docker
 • Ανάλυση των ψηφιακών μέσων προβολής
 • Search Engine Optimization
 • Search Engine Marketing - Digital Marketing

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360 και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Εφαρμογών Πληροφορικής και Λογισμικού
 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της Πληροφορικής
 • Απόφοιτους Θετικών Πανεπιστημιακών Σχολών που στερούνται προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης
 • Επαγγελματίες προγραμματιστές
darkpony-logo.png