Κάλεσε μας

Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web

Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web αποτελεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα που όμοιό του δεν υπάρχει στην υπόλοιπη αγορά. Με έμφαση στο Web Design – Development, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης Web και Mobile εφαρμογών.

Σε συνθήκες και project πραγματικού χρόνου αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους καθιστά έτοιμους επαγγελματίες για την αγορά εργασίας.

Οι καταρτιζόμενοι έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να αποκτήσουν Post Graduate Diploma, Επιπέδου 7, από το διεθνή φορέα πιστοποιήσεων LRN κάνοντας αυτόματα level up στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις επαγγελματικές προοπτικές τους στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º αναφέρεται σε Front - End και Back - End website, App development with Angular JS, OOP php και advanced HTML & CSS.

Συγκεκριμένα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º περιλαμβάνει:

 • Προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών UX – UI
 • Business Plan – Case Studies
 • Design Patterns
 • Git
 • Docker
 • CD/CI
 • SCSS – Bootstrap - Material Design
 • Angular
 • Node JS - Typescript
 • Ionic
 • Google Firebase services
 • Non SQL Database Systems – Mongo DB
 • Elastic Search – Indexing server
 • Digital Marketing Strategy and Planning
 • Ανάλυση των ψηφιακών μέσων προβολής
 • Search Engine Optimization
 • Search Engine Marketing

Εργαστήρια

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º διαθέτει την καταλληλότερη υλικοτεχνική υποδομή για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των καταρτιζόμενων με όλο το σύγχρονο εξοπλισμό που κρίνεται απαραίτητος για τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360° και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Εφαρμογών Πληροφορικής και Λογισμικού
 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της Πληροφορικής
 • Απόφοιτους Θετικών Πανεπιστημιακών Σχολών που στερούνται προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης
 • Επαγγελματίες προγραμματιστές

Γιώργος Παγωνούδης / Μηχανικός Πληροφορικής 

pagonoudis-photo.jpg

Ο Γιώργος Παγωνούδης, είναι απόφοιτος Μηχανικών Πληροφορικής, με εξειδίκευση στον κλάδο του web προγραμματισμού.

Η εξέλιξη είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει και τον κάνει να πρωτοπορεί συνεχώς. Εργάζεται ως Καθηγητής Πληροφορικής στον όμιλο ΔΕΛΤΑ 360° και ως Επικεφαλής Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών στο 18-24 Travel.


Δήμος Καραδήμος / Προγραμματιστής, Αναλυτής,  ΙΤ Manager ΔΕΛΤΑ 360°
 

Είναι προγραμματιστής – αναλυτής με πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών εφαρμογών, όπως:

•  Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Απουσιών

•  HR Management Systems

•  CRM εταιριών αυτοκινητοβιομηχανίας

•  On line σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º αναφέρεται σε Front - End και Back - End website, App development with Angular JS, OOP php και advanced HTML & CSS.

Συγκεκριμένα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º περιλαμβάνει:

 • Προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών UX – UI
 • Business Plan – Case Studies
 • Design Patterns
 • Git
 • Docker
 • CD/CI
 • SCSS – Bootstrap - Material Design
 • Angular
 • Node JS - Typescript
 • Ionic
 • Google Firebase services
 • Non SQL Database Systems – Mongo DB
 • Elastic Search – Indexing server
 • Digital Marketing Strategy and Planning
 • Ανάλυση των ψηφιακών μέσων προβολής
 • Search Engine Optimization
 • Search Engine Marketing

Εργαστήρια

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º διαθέτει την καταλληλότερη υλικοτεχνική υποδομή για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των καταρτιζόμενων με όλο το σύγχρονο εξοπλισμό που κρίνεται απαραίτητος για τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σύγχρονων Εφαρμογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Web προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360° και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Εφαρμογών Πληροφορικής και Λογισμικού
 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της Πληροφορικής
 • Απόφοιτους Θετικών Πανεπιστημιακών Σχολών που στερούνται προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης
 • Επαγγελματίες προγραμματιστές

Γιώργος Παγωνούδης / Μηχανικός Πληροφορικής 

pagonoudis-photo.jpg

Ο Γιώργος Παγωνούδης, είναι απόφοιτος Μηχανικών Πληροφορικής, με εξειδίκευση στον κλάδο του web προγραμματισμού.

Η εξέλιξη είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει και τον κάνει να πρωτοπορεί συνεχώς. Εργάζεται ως Καθηγητής Πληροφορικής στον όμιλο ΔΕΛΤΑ 360° και ως Επικεφαλής Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών στο 18-24 Travel.


Δήμος Καραδήμος / Προγραμματιστής, Αναλυτής,  ΙΤ Manager ΔΕΛΤΑ 360°
 

Είναι προγραμματιστής – αναλυτής με πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών εφαρμογών, όπως:

•  Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Απουσιών

•  HR Management Systems

•  CRM εταιριών αυτοκινητοβιομηχανίας

•  On line σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης