Κάλεσε μας

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας - Security

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας - Security

Το ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  2  σε  συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υλοποιεί προγράμματα  κατάρτισης, τα οποία οδηγούν στις σχετικές διαδικασίες Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας ή  όσους επιθυμούν  να εργαστούν  ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας,  αλλά δεν έχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής  Κατάρτισης  και τίτλο Πιστοποίησης.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας ή  όσους επιθυμούν  να εργαστούν  ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας,  αλλά δεν έχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής  Κατάρτισης  και τίτλο Πιστοποίησης.