Κάλεσε μας

ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποτροφιών της κλήρωσης και της ανάδειξης του νικητή.

1. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Καλαμάτα.
2.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
3.
Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στην Κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα. Επιπλέον, εξαιρούνται όσοι έχουν πραγματοποιήσει ήδη εγγραφή στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ή έχουν ανοικτές οικονομικές συναλλαγές μαζί του. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.
4.
Οι διοργανωτές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να διαθέσει αποκλειστικά τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):

• 4 νικητές κερδίζουν από 1 πλήρη διετή υποτροφία για 4 εξάμηνα φοίτησης στην ειδικότητα της επιλογής του για φοίτηση στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα και στην Καλαμάτα.

• 8 νικητές κερδίζουν από 1 ετήσια υποτροφία για 4 εξάμηνα φοίτησης στην ειδικότητα της επιλογής του για φοίτηση στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα και στην Καλαμάτα.

5. Οι νικητές των υποτροφιών θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε δομή του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.

Αναλυτικά:

• ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκη
Eρμού 45 (Πλατεία Αριστοτέλους)
T:2310 226318
deliek@delta.edu.gr

• ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Ιωάννινα
Κωλέττη & Καπλάνη 5 (∆ίπλα στο ∆ημαρχείο)
Τ: 26510 77472 | 26510 70719
ioannina@delta.edu.gr
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρα

• IEK ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρα
Αγίου Ανδρέου 47 & Κολοκοτρώνη 3
Τ: 2610 270551
patra@delta.edu.gr

• IEK ΔΕΛΤΑ 360 Καλαμάτα
Λακωνικής 152
Τ: 27210 20140
kalamata@delta.edu.gr

6. Επικοινωνία:
Τα ονοματεπώνυμα των νικητών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στην εκδήλωση.

7. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

• Τα δώρα - οι υποτροφίες μπορούν να μεταβιβαστούν ΜΟΝΟ σε συγγενικά πρόσωπα πρώτου και δεύτερου βαθμού.

• Επίσης οι υποτροφίες ισχύουν για νέα εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της κλήρωσης και όχι για φοίτηση που ήδη πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε παράρτημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο δικαίωμα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 για τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Κλήρωσης ή για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση του συμμετέχοντα για υπηρεσίες, προϊόντα και λοιπές ενέργειες ή προσφορές του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360.

9. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στον δικτυακό του τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.