Πιστοποιήσεις

Διεθνής Πιστοποίηση LRN

Οι σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο και τις επαγγελματικές τους προοπτικές, αποκτώντας τη διεθνούς φήμης πιστοποίηση LRN.

Η Πιστοποίηση LRN, επιπέδου Higher Diploma - Level 6 Equivalent είναι αναγνωρισμένη από τον βρετανικό φορέα OFQUAL.

Ο Διεθνής Οργανισμός LRN (Learning Source Network) προσφέρει Πιστοποιήσεις σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, προσφέροντας πρόσθετες γνώσεις και προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό των κατόχων του. Το British Assessment Bureau (BAB) έχει απονείμει στον LRN τη διεθνή πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τη διάθεση των πιστοποιητικών του και τον on line έλεγχο αυτών.

Η διεθνής Πιστοποίηση LRN αποκτάται κατά τη διάρκεια των 2 ετών φοίτησης στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Δεν απαιτούνται επιπλέον μαθήματα ή εξετάσεις, συνεπώς δεν έχουν επιπλέον φόρτο εργασίας.

Όλη η διαδικασία γίνεται στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση 6 Θεματικών Διαλέξεων ανά έτος
  • Εκπόνηση 1 ατομικής ή ομαδικής εργασίας ανά έτος

Οι καταρτιζόμενοι στα Ετήσια Προγράμματα Εξειδίκευσης ειδικοτήτων, με τη σειρά τους, έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να αποκτήσουν Postgraduate Diploma – Επιπέδου 7 από το διεθνή φορέα Πιστοποιήσεων LRN, κάνοντας level up στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις επαγγελματικές προοπτικές τους στην Ελλάδα και την ΕΕ.

*Οι Διεθνείς Πιστοποιήσεις προσφέρονται σε συνεργασία με την Dequals – αποκλειστικός αντιπρόσωπος του LRN για την Ελλάδα.