Πιστοποιήσεις

Διεθνής Πιστοποίηση LRN

Οι σπουδαστές της ΔΕΛΤΑ 360º, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο και τις επαγγελματικές τους προοπτικές, αποκτώντας την διεθνούς φήμης Πιστοποίηση LRN.

Η Πιστοποίηση LRN, επιπέδου Advanced Professional  Diploma - Level 6 Equivalent, είναι αναγνωρισμένη από το Βρετανικό Κανονισμό Επαγγελματικών Προσόντων και εξέτασης OFQUAL.

Η Διεθνής Πιστοποίηση LRN αποκτάται κατά τη διάρκεια των 2 ετών φοίτησης στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º. Δεν απαιτούνται  επιπλέον μαθήματα ή εξετάσεις, συνεπώς δεν έχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Όλη η διαδικασία γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º, στα ελληνικά, και περιλαμβάνει:

•Παρακολούθηση 6 θεματικών διαλέξεων ανά έτος

•Εκπόνηση 1 ατομικής ή ομαδικής εργασίας ανά έτος

Οι καταρτιζόμενοι στα Ετήσια Προγράμματα Εξειδίκευσης ειδικοτήτων, με τη σειρά τους, έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να αποκτήσουν Postgraduate Diploma – Επιπέδου 7 από το διεθνή φορέα Πιστοποιήσεων LRN, κάνοντας level up στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις επαγγελματικές προοπτικές τους στην Ελλάδα και την ΕΕ.

*Η Διεθνής Πιστοποίηση προσφέρεται σε συνεργασία με την Dequals- αποκλειστικό αντιπρόσωπο της LRN για την Ελλάδα.