Κάλεσε μας

PLC - Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές

PLC - Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές
Ένα εξειδικευμένο ταχύρυθμο πρόγραμμα προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών που απευθύνεται σε: Ηλεκτρολόγους- Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές - Συντηρητές- Τεχνικούς Αυτοματισμών. Μηχανικούς- τεχνικούς Αυτοματισμών Βιομηχανίας – Κτιρίων – Ναυτιλίας. Μηχανολόγους Μηχανικούς & όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Α ΜΕΡΟΣ

 • Εξοικείωση με μικρά PLC . Πλεονεκτήματα.
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες και τον προγραμματισμό ενός μικρού PLC  LOGO!6 & LOGO!8. Παρουσίαση LOGO!SOFT
 • Εφαρμογή καλωδίωση PLC LOGO.
 • Μετατροπή προγραμμάτων από Κλασικό αυτοματισμό σε γλώσσα PLC  LADDER και FBD , παραδείγματα με γλώσσα STL
 • Πειραματική μελέτη με χρονικές λειτουργίες – με απαριθμητές – με αναλογικές εισόδους
 • Έλεγχος LOGO 6 & 8 με οθόνη LOGO-TD.

B ΜΕΡΟΣ

 • Παρουσίαση Μεγαλών PLC , καλωδίωση  S7-200 & S7-1200.
 •  Κύκλος λειτουργίας ενός PLC- Διευθυνσιοδότηση- Ονοματολογία- Βασικές εντολές Bit λογικής- Μνήμες SR&RS- Up Load Station, Down Load Station- Web Server- OnLine σύνδεση της συσκευής προγραμματισμού
 • Χρησιμοποίηση των ΟΒ,  FC και FB
 • Χρονικά – Απαριθμητές- Αναλογικές εισόδοι 0-10V , 4-20mA.
 • Εισαγωγή στις βλάβες  , Διάγνωση , Αντιμετώπιση προβλημάτων , Αναφορές .

 • Ηλεκτρολόγους- Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές - Συντηρητές- Τεχνικούς Αυτοματισμών. 
 • Μηχανικούς- τεχνικούς Αυτοματισμών Βιομηχανίας – Κτιρίων – Ναυτιλίας. 
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς & όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Α ΜΕΡΟΣ

 • Εξοικείωση με μικρά PLC . Πλεονεκτήματα.
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες και τον προγραμματισμό ενός μικρού PLC  LOGO!6 & LOGO!8. Παρουσίαση LOGO!SOFT
 • Εφαρμογή καλωδίωση PLC LOGO.
 • Μετατροπή προγραμμάτων από Κλασικό αυτοματισμό σε γλώσσα PLC  LADDER και FBD , παραδείγματα με γλώσσα STL
 • Πειραματική μελέτη με χρονικές λειτουργίες – με απαριθμητές – με αναλογικές εισόδους
 • Έλεγχος LOGO 6 & 8 με οθόνη LOGO-TD.

B ΜΕΡΟΣ

 • Παρουσίαση Μεγαλών PLC , καλωδίωση  S7-200 & S7-1200.
 •  Κύκλος λειτουργίας ενός PLC- Διευθυνσιοδότηση- Ονοματολογία- Βασικές εντολές Bit λογικής- Μνήμες SR&RS- Up Load Station, Down Load Station- Web Server- OnLine σύνδεση της συσκευής προγραμματισμού
 • Χρησιμοποίηση των ΟΒ,  FC και FB
 • Χρονικά – Απαριθμητές- Αναλογικές εισόδοι 0-10V , 4-20mA.
 • Εισαγωγή στις βλάβες  , Διάγνωση , Αντιμετώπιση προβλημάτων , Αναφορές .

 • Ηλεκτρολόγους- Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές - Συντηρητές- Τεχνικούς Αυτοματισμών. 
 • Μηχανικούς- τεχνικούς Αυτοματισμών Βιομηχανίας – Κτιρίων – Ναυτιλίας. 
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς & όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.