Κάλεσε μας

PLC Training

PLC Training

Το PLC TRAINING είναι ένα εξειδικευμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών που απευθύνεται σε: Ηλεκτρολόγους- Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές - Συντηρητές- Τεχνικούς Αυτοματισμών. Μηχανολόγους Μηχανικούς & όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Περιλαμβάνει:

 • Πρόσβαση σε Live Station S7-1200 PLC της Siemens
 • Πρόσβαση στο Siemens TIA Portal

Δεν απαιτείται προϋπάρχουσα εμπειρία ή γνώση πριν την υλοποίηση του προγράμματος.

Siemens TIA Portal Programming Module 1

 • Τι είναι τα PLC της Siemens;
 • Το background της σειράς PLC της Siemens
 • Κατανόηση της CPU της Siemens
 • Κατανόηση της συναρμολόγησης  του PLC της Siemens
 • Κατανόηση του τρόπου καλωδίωσης  του PLC της Siemens
 • Κατανόηση της διυθυνσιοδότησης της Siemens
 • Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας ενός νέου έργου
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού βασικών ρουτινών προγραμματισμού με την πλατφόρμα TIA Portal
 • Κατανόηση των επικοινωνιών Siemens μέσω Ethernet
 • Πώς να κατεβάσετε τα Προγράμματα σας σε PLC S7 από την πλατφόρμα TIA Portal
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού  PLC S7 από την πλατφόρμα TIA Portal
 • Πώς να αρχειοθετήσετε και να ανακτήσετε τα έργα Simatic (Archive & Retrieve)
 • Κατανόηση των χρονομέτρων IEC 61131-3
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονομετρητών TON
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονομετρητών TOF
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονομετρητών TP
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονοδιακoπτών TONR
 • Κατανόηση των μετρητών IEC 61131-3
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των μετρητών CTU
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των μετρητών CTD
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των μετρητών CTUD
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των εντολών One Shot Pulse
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των Συγκριτών
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης της εντολής Set και Reset
 • Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προστατευόμενη μνήμη (Retentive Memory)
 • Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη ρολογιού (Clock Memory)
 • Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη συστήματος (System Memory)

Siemens TIA Portal Programming  Module 2

 • Κατανόηση των Shared Data Blocks και πώς να τα χρησιμοποιήσετε μέσα στα προγράμματα
 • Κατανόηση των Instance Data Blocks και τον τρόπο χρήσης τους  μαζί με τα  Function Blocks
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού και χρήσης των Function Blocks
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού και χρήσης  Functions
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού και χρήσης των Watch Tables
 • Η κατανόηση του τρόπου επαλήθευσης των αντιγράφων ασφαλείας των προγραμμάτων (Verify program backups)  είναι σωστή
 • Κατανόηση του τρόπου Upload programs (μεταφόρτωσης προγραμμάτων) από το PLC S7
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των Cross-references και των οφελών τους.Siemens TIA Portal Programming Module 2
 • Ηλεκτρολόγους- Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές - Συντηρητές- Τεχνικούς Αυτοματισμών. 
 • Μηχανικούς- τεχνικούς Αυτοματισμών Βιομηχανίας – Κτιρίων – Ναυτιλίας. 
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς & όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

 • Να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία των PLC της Siemens S7, όπως το υλικό, τα καλώδια και τα προγραμματιστικά στοιχεία, καθώς και να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα PLC,  χρησιμοποιώντας  τα Organisational Blocks, Functions, Function Blocks and Data Blocks της Siemens. Η σειρά προγραμματισμού (TIA Portal Programming Series)  παρέχει την κατανόηση των Siemens S7  PLCs και του λογισμικού προγραμματισμού TIA Portal, πώς και  πού χρησιμοποιούνται στη σημερινή βιομηχανία καθώς και τεχνικές ρύθμισης και προγραμματισμού
 • Να κατανοήσετε τα PLC Siemens S7-1200 και το λογισμικό προγραμματισμού TIA Portal, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού που χρησιμοποιούν  functions, function blocks, data blocks  και πώς να τις εφαρμόσετε στον προγραμματισμό.
 • Να έχετε μια λεπτομερή κατανόηση του Siemens S7 PLC και της TIA Portal, καθώς και να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε Organisation Blocks, Functions, Function Block and Data Blocks

Siemens TIA Portal Programming Module 1

 • Τι είναι τα PLC της Siemens;
 • Το background της σειράς PLC της Siemens
 • Κατανόηση της CPU της Siemens
 • Κατανόηση της συναρμολόγησης  του PLC της Siemens
 • Κατανόηση του τρόπου καλωδίωσης  του PLC της Siemens
 • Κατανόηση της διυθυνσιοδότησης της Siemens
 • Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας ενός νέου έργου
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού βασικών ρουτινών προγραμματισμού με την πλατφόρμα TIA Portal
 • Κατανόηση των επικοινωνιών Siemens μέσω Ethernet
 • Πώς να κατεβάσετε τα Προγράμματα σας σε PLC S7 από την πλατφόρμα TIA Portal
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού  PLC S7 από την πλατφόρμα TIA Portal
 • Πώς να αρχειοθετήσετε και να ανακτήσετε τα έργα Simatic (Archive & Retrieve)
 • Κατανόηση των χρονομέτρων IEC 61131-3
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονομετρητών TON
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονομετρητών TOF
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονομετρητών TP
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των χρονοδιακoπτών TONR
 • Κατανόηση των μετρητών IEC 61131-3
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των μετρητών CTU
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των μετρητών CTD
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των μετρητών CTUD
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των εντολών One Shot Pulse
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των Συγκριτών
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης της εντολής Set και Reset
 • Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προστατευόμενη μνήμη (Retentive Memory)
 • Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη ρολογιού (Clock Memory)
 • Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη συστήματος (System Memory)

Siemens TIA Portal Programming  Module 2

 • Κατανόηση των Shared Data Blocks και πώς να τα χρησιμοποιήσετε μέσα στα προγράμματα
 • Κατανόηση των Instance Data Blocks και τον τρόπο χρήσης τους  μαζί με τα  Function Blocks
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού και χρήσης των Function Blocks
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού και χρήσης  Functions
 • Κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού και χρήσης των Watch Tables
 • Η κατανόηση του τρόπου επαλήθευσης των αντιγράφων ασφαλείας των προγραμμάτων (Verify program backups)  είναι σωστή
 • Κατανόηση του τρόπου Upload programs (μεταφόρτωσης προγραμμάτων) από το PLC S7
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης των Cross-references και των οφελών τους.Siemens TIA Portal Programming Module 2
 • Ηλεκτρολόγους- Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές - Συντηρητές- Τεχνικούς Αυτοματισμών. 
 • Μηχανικούς- τεχνικούς Αυτοματισμών Βιομηχανίας – Κτιρίων – Ναυτιλίας. 
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς & όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

 • Να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία των PLC της Siemens S7, όπως το υλικό, τα καλώδια και τα προγραμματιστικά στοιχεία, καθώς και να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα PLC,  χρησιμοποιώντας  τα Organisational Blocks, Functions, Function Blocks and Data Blocks της Siemens. Η σειρά προγραμματισμού (TIA Portal Programming Series)  παρέχει την κατανόηση των Siemens S7  PLCs και του λογισμικού προγραμματισμού TIA Portal, πώς και  πού χρησιμοποιούνται στη σημερινή βιομηχανία καθώς και τεχνικές ρύθμισης και προγραμματισμού
 • Να κατανοήσετε τα PLC Siemens S7-1200 και το λογισμικό προγραμματισμού TIA Portal, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού που χρησιμοποιούν  functions, function blocks, data blocks  και πώς να τις εφαρμόσετε στον προγραμματισμό.
 • Να έχετε μια λεπτομερή κατανόηση του Siemens S7 PLC και της TIA Portal, καθώς και να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε Organisation Blocks, Functions, Function Block and Data Blocks