Κάλεσε μας

Σουηδική Μάλαξη

Σουηδική Μάλαξη

Η Σουηδική Μάλαξη αποτελείται από ένα σύνολο στοχευμένων χειρισμών που πραγματοποιούνται με τα χέρια του μαλάκτη, στοχεύοντας στην άμεση κινητοποίηση του κυκλοφορικού συστήματος.

Άμεση Έναρξη Τμημάτων!