Κάλεσε μας

Τεχνικός Ασφάλειας

Τεχνικός Ασφάλειας

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο Εργοδότης ή  Εργαζόμενος (εάν πληροί τις ανάλογες προϋποθέσεις) έχει  την υποχρέωση να ασκεί τα Καθήκοντα  του Τεχνικού Ασφαλείας. (http://www.ypakp.gr/ )

Προϋποθέσεις:

  • Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ Βαθμού  επικινδυνότητας για να αναλάβουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης  10 ωρών 
  • Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ Βαθμού επικινδυνότητας για να αναλάβουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών 

Προϋποθέσεις:

  • Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ Βαθμού  επικινδυνότητας για να αναλάβουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης  10 ωρών 
  • Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ Βαθμού επικινδυνότητας για να αναλάβουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών