Κάλεσε μας

Υπάλληλος Υποδοχής & Κρατήσεων / Opera System

Υπάλληλος Υποδοχής & Κρατήσεων / Opera System

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η hands-on εκμάθηση του PMS Opera, το οποίο αποτελεί το πιο διαδεδομένο και εξελιγμένο πρόγραμμα κρατήσεων ξενοδοχείων. Μέσω από την hands-on μάθηση, ο καταρτιζόμενος θα μάθει πρακτικά όλα τα καθήκοντα ενός υπαλλήλου υποδοχής, αλλά και όλη την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος.

Κρατήσεις & Σύστημα κρατήσεων Opera

 • Ορολογία – κωδικοί Opera
 • Πηγές κρατήσεων και θέματα προμηθειών
 • Διαμόρφωση τιμών και πολιτικές ακύρωσης
 • Διαδικασία κράτησης
 • Κρατήσεις group
 • Διεκπεραίωση προπληρωμών και καταθέσεων
 • Έλεγχος κράτησης, παρακολούθηση και παρακολούθηση εγγύησης πληρωμής
 • Τεχνικές πωλήσεων και Upselling
 • Διεκπεραίωση day use κρατήσεων
 • Paymaster λογαριασμοί
 • Οδηγίες χρεώσεων και έκδοσης λογαριασμών

  Υποδοχή & σύστημα κρατήσεων Opera

  • Οργανόγραμμα υποδοχής και job descriptions
  • Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών στην υποδοχή
  • Διαχείριση παραπόνων και προβλημάτων
  • Allocation δωματίων πριν την άφιξη
  • Check-in και check-out
  • Τροποποίηση κρατήσεων
  • Διεκπεραίωση πληρωμών
  • Αποστολή επιβεβαιώσεων κρατήσεων
  • Χρησιμοποιώντας τις επιλογές PMS του Opera
  • Ατομικά και Εταιρικά Προφίλ
  • Σημειώσεις Προφίλ και Ιστορικό επισκεπτών
  •  Καταγραφή παραπόνων
  • Προτιμήσεις επισκεπτών και ειδικά αιτήματα
  • Πρώιμες αφίξεις και καθυστερημένες αναχωρήσεις
  • Ακυρώσεις κρατήσεων
  • Εισαγωγή στους Λογαριασμούς Ξενοδοχείων

  Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να καταρτιστούν σε επαγγελματικό επίπεδο και στη συνέχεια να ασκήσουν τα καθήκοντα του Υπαλλήλου Υποδοχής & Κρατήσεων Ξενοδοχείου.

  Κρατήσεις & Σύστημα κρατήσεων Opera

  • Ορολογία – κωδικοί Opera
  • Πηγές κρατήσεων και θέματα προμηθειών
  • Διαμόρφωση τιμών και πολιτικές ακύρωσης
  • Διαδικασία κράτησης
  • Κρατήσεις group
  • Διεκπεραίωση προπληρωμών και καταθέσεων
  • Έλεγχος κράτησης, παρακολούθηση και παρακολούθηση εγγύησης πληρωμής
  • Τεχνικές πωλήσεων και Upselling
  • Διεκπεραίωση day use κρατήσεων
  • Paymaster λογαριασμοί
  • Οδηγίες χρεώσεων και έκδοσης λογαριασμών

   Υποδοχή & σύστημα κρατήσεων Opera

   • Οργανόγραμμα υποδοχής και job descriptions
   • Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών στην υποδοχή
   • Διαχείριση παραπόνων και προβλημάτων
   • Allocation δωματίων πριν την άφιξη
   • Check-in και check-out
   • Τροποποίηση κρατήσεων
   • Διεκπεραίωση πληρωμών
   • Αποστολή επιβεβαιώσεων κρατήσεων
   • Χρησιμοποιώντας τις επιλογές PMS του Opera
   • Ατομικά και Εταιρικά Προφίλ
   • Σημειώσεις Προφίλ και Ιστορικό επισκεπτών
   •  Καταγραφή παραπόνων
   • Προτιμήσεις επισκεπτών και ειδικά αιτήματα
   • Πρώιμες αφίξεις και καθυστερημένες αναχωρήσεις
   • Ακυρώσεις κρατήσεων
   • Εισαγωγή στους Λογαριασμούς Ξενοδοχείων

   Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να καταρτιστούν σε επαγγελματικό επίπεδο και στη συνέχεια να ασκήσουν τα καθήκοντα του Υπαλλήλου Υποδοχής & Κρατήσεων Ξενοδοχείου.