360 Seminar: Savoir Vivre

360 Seminar: Savoir Vivre

Η Σχολή Γαστρονομίας & Τουρισμού του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Χανίων διοργανώνει μια σειρά σεμιναρίων με θέμα το Savoir Vivre.

Η εισηγήτρια κα Στέλλα Κουτσουπάκη, Εκπαιδεύτρια Γαλλικών και Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων θα μυήσει τους σπουδαστές στους κανόνες ευγένειας και καλής συμπεριφοράς που θα πρέπει να τηρούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον επαγγελματικό χώρο.