Κάλεσε μας

Content is King

Content is King

To Content Marketing game:

Attract / Inspire / Engage / Convert - prospective customers

Από το 2016 έως σήμερα περισσότερες από το 90% των επιχειρήσεων αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το content marketing.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Δημιουργίας Περιεχομένου στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, περιλαμβάνουν:

 • Παρουσίαση καναλιών Facebook Instagram YouTube twitter
 • Content Strategy
 • Copywriting for articles social media posts and advertising
  • Copywriting essentials for social media posts & stories (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
  • Copywriting for different social media posts
  • Copywriting for social media ads
 • How to write headlines & descriptions for Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ads
 • Create Videos
 • Create graphic designs
 • Παραδείγματα προσώπων που δημιουργούν σπουδαίο περιεχόμενο για τους ίδιους ή για εταιρείες
 • Νομικές συμβουλές περιεχομένου

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Content is King προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Google Advertising Professionals / Freelancers
 • Digital & Social Media Advertising Professionals
 • Social Media Managers / Specialists
 • Content Specialists / Marketers
 • Influencer Specialists / Marketers
 • Entrepreneurs into Digital & Social Media agencies
 • Publishers / Bloggers / Influencers
 • Small Business Owners

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Δημιουργίας Περιεχομένου στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, περιλαμβάνουν:

 • Παρουσίαση καναλιών Facebook Instagram YouTube twitter
 • Content Strategy
 • Copywriting for articles social media posts and advertising
  • Copywriting essentials for social media posts & stories (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
  • Copywriting for different social media posts
  • Copywriting for social media ads
 • How to write headlines & descriptions for Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ads
 • Create Videos
 • Create graphic designs
 • Παραδείγματα προσώπων που δημιουργούν σπουδαίο περιεχόμενο για τους ίδιους ή για εταιρείες
 • Νομικές συμβουλές περιεχομένου

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Content is King προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Google Advertising Professionals / Freelancers
 • Digital & Social Media Advertising Professionals
 • Social Media Managers / Specialists
 • Content Specialists / Marketers
 • Influencer Specialists / Marketers
 • Entrepreneurs into Digital & Social Media agencies
 • Publishers / Bloggers / Influencers
 • Small Business Owners