Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η επαγγελματική κατάρτιση υποχρεωτικά με τηλε-εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε το Φ.Ε.Κ. 4831 που καθιστά την τηλε-κατάρτιση υποχρεωτική.

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η επαγγελματική κατάρτιση υποχρεωτικά με τηλε-εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη

Με νέα οδηγία προς όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι :

Φ.Ε.Κ. 4831: 7 β) Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, πλην των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με την επιφύλαξη της υποπαρ. α), λειτουργούν μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης. Στις δομές του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και τα φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και με σεβασμό στην υγεία των σπουδαστών του, πραγματοποιεί τα μαθήματά του στην Θεσσαλονίκη μέσω του Microsoft Teams μέχρι να λήξουν τα περιοριστικά μέτρα.