Οδηγίες χρήσης του iekdeltalive.gr

Ο Δ/ντής του Τομέα Πληροφορικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Δήμος Καραδήμος σας κατευθύνει στην εγγραφή και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iekdeltalive.gr

Οδηγίες χρήσης  του iekdeltalive.gr

Παρακολουθήστε το βίντεο με τις κατάλληλες οδηγίες για την αξιοποίηση του iekdeltalive.gr ώστε να μπορείτε όλοι οι σπουδαστές μας να μελετάτε τις ηλεκτρονικές σημειώσεις των ειδικοτήτων σας on line.

Η ηλεκτρονική μας εκπαιδευτική πλατφόρμα θα ενημερώνεται με καινούριο υλικό τακτικά, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο κατάλληλη προετοιμασία σας και αξιοποίηση του χρόνου σας μέχρι να επιστρέψουμε στις αίθουσες και στα εργαστήρια της Σχολής μας.

Δείτε το βίντεο: