Οι προοπτικές εξέλιξης του συγχρόνου Οικονομολόγου

Οι προοπτικές εξέλιξης του συγχρόνου Οικονομολόγου

Επιμέλεια: Ανδρέας Καλούδης, Καθηγητής Τομέα Οικονομίας & Διοίκησης / Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών 

Το επάγγελμα του οικονομολόγου αφορά στον προσδιορισμό των τρόπων με τον οποίο οι κοινωνίες εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν τους περιορισμένους παραγωγικούς συντελεστές και φυσικούς πόρους -  που τους διατίθενται - προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίες είναι κατά κανόνα ακόρεστες. Το γεγονός αυτό καθιστά τον επαγγελματία Οικονομολόγο κάτοχο κεντρικής θέσης στις κοινωνίες και μεταφορέα νέων ιδεών και τρόπων επίλυσης οικονομικοκοινωνικών προβλημάτων, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της ευημερίας των κοινωνιών.

 Με την πάροδο του χρόνου και με την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας το επάγγελμα του οικονομολόγου άρχισε να επηρεάζεται αισθητά. Οι μεταβολές που καλείται να πραγματοποιήσει η Ελληνική οικονομία με στόχο την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της κοινωνίας και του βιοτικού επιπέδου, επηρεάζουν άμεσα το επάγγελμα του οικονομολόγου, οποίος έχει γίνει άκρως απαραίτητος.

Για παράδειγμα, ο κάθε επιχειρηματίας συμβουλεύεται το λογιστή του. Η περισσότερες υγιείς επιχειρήσεις έχουν τον προσωπικό τους οικονομικό σύμβουλο. Ακόμα και ιδιώτες έχουν τον ασφαλιστή τους ή τον επενδυτικό τους σύμβουλο.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια είναι οι εξής:

  • Project managers
  • Ειδικοί ενεργειακής οικονομίας και διαχειριστές ενεργειακών υποδομών
  • Διαχειριστές κεφαλαίων
  • Οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί αναλυτές
  • Λογιστές-ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκκαθαριστές
  • Ειδικοί marketing
  • Ειδικοί εύρεσης ή δημιουργίας νέων αγορών
  • Ναυτιλιακά στελέχη, οικονομολόγοι και λογιστές με εξειδίκευση στη ναυτιλία

Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας οικονομολόγος έχει πάρα πολλές κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει και να εξειδικευτεί.

Ωστόσο το επάγγελμα του Οικονομολόγου πλέον συνδέεται άμεσα με τις γνώσεις πληροφορικής. Υπάρχουν πάρα πολλά λογιστικά προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν οι λογιστές και διάφορα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι Οικονομολόγοι για να συμβουλεύσουν τους ενδιαφερόμενους. Πλέον ένας οικονομολόγος μπορεί με τα εργαλεία που του παρέχονται να διορθώσει μια κατάσταση, να επιλύσει ένα δύσκολο πρόβλημα, ακόμα και να προβλέψει και με ακρίβεια 99% ένα ακραίο γεγονός.

Τέλος, κριτήριο, πέρα από τις βασικές γνώσεις, το οποίο ξεχωρίζει και αναδεικνύει έναν ‘’καλό’’ Οικονομολόγο είναι η θέληση για ενημέρωση, μάθηση και διαρκή εξέλιξη. Με την σωστή και διαρκή ενημέρωση, μέσα στην εποχή της κρίσης και της αβεβαιότητας ένας ενημερωμένος οικονομολόγος γνωρίζει ποια είναι η αιτία ενός προβλήματος και έτσι θα το επιλύσει πιο αποδοτικά. Επίσης όταν ένας Οικονομολόγος είναι ενημερωμένος αναγνωρίζει τις ανάγκες τις αγοράς και δεν μένει στάσιμος στις αρχικές γνώσεις που τον οδήγησαν στο επάγγελμα αυτό. Άρα ένας σύγχρονος και ενημερωμένος επαγγελματίας θα πρέπει να διευρύνει τις γνώσεις του και σε άλλα πεδία ( στατιστική, οικονομετρία ) εκτός της οικονομίας, παρακολουθώντας σεμινάρια, αν και η γνώση πλέον μέσω του διαδικτύου παρέχεται δωρεάν και παγκόσμια.