Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 1293) και σε συνέχεια των προηγούμενων εγκυκλίων (ΦΕΚ 783 & ΦΕΚ 956), παρατείνεται η αναστολή κάθε εκπαιδευτικής λειτουργίας και πρακτικής άσκησης έως και 10/5/2020.

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης
PHOTO GALLERY

Αγαπητέ σπουδαστή/Αγαπητή σπουδάστρια,

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 1293) και σε συνέχεια των προηγούμενων εγκυκλίων (ΦΕΚ 783 & ΦΕΚ 956), παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας μας έως και 10/5/2020.

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. σε χώρους εργασίας εντάσσεται ως εκπαιδευτική λειτουργία στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Με βάση τα παραπάνω, οι πρακτικές ασκήσεις σε εξέλιξη σπουδαστών είναι σε αναστολή και με την λήξη της απαγόρευσης δεν θα απαιτηθούν εκ του μηδενός διαδικασίες. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκρίσεις νέων αποφάσεων πρακτικής άσκησης.

Για το χρονικό διάστημα από 11-03-2020 μέχρι και 10-05-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται "Απαγόρευση λειτουργίας".

Αναμένουμε νεότερες οδηγίες από την Γ.Γ.Δ.Μ. σχετικά με την διαχείριση των πρακτικών ασκήσεων και θα ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη των διαδικασιών της πρακτικής σας άσκησης, μετά την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας μας.