Πρακτική εφαρμογή στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου

Πρακτική εφαρμογή στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου

Οι σπουδαστές της ειδικότητας Β. Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, επισκέφθηκαν την νυχτερινή εφημερία στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου!

Οι σπουδαστές δούλεψαν πάνω σε αυτό που ονομάζουμε επείγον περιστατικό. Βίωσαν το κλίμα μιας δύσκολης εφημερίας και εκπαιδεύτηκαν σε στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοιες θέσεις όπως ετοιμότητα ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.