Πρακτική Άσκηση: Σημαντική Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας

Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Πρακτική Άσκηση: Σημαντική Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας

Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, ν. 4763/2020, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Οι απόφοιτοι από το 2015 έως και 2020 που δεν είχαν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως το Δεκέμβριο του 2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022.
  • Οι απόφοιτοι του 2021 αλλά και οι ενεργοί σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να την ολοκληρώσουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση σπουδαστών και αποφοίτων, προσφέροντας μέριμνα για την εξασφάλιση της πρακτικής άσκησης, αλλά και εξατομικευμένη υποστήριξη στις απαραίτητες διαδικασίες