Σεμινάριο με θέμα "Εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων, υγιεινή και ασφάλεια" από την HR Director της Costa Navarino, Έλενα Γκίκα

Σεμινάριο με θέμα "Εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων, υγιεινή και ασφάλεια" από την HR Director της Costa Navarino, Έλενα Γκίκα
PHOTO GALLERY


Σεμινάριο με θέμα ΄΄Εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων, υγιεινή και ασφάλεια΄΄ από την HR Director της Costa Navarino , Έλενα Γκίκα,  διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Καλαμάτας.

Η κ. Γκίκα μέσα από την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των ξενοδοχειακών ενημέρωσε τους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων για την πολιτική εξυπηρέτησης των πελατών ,τη φιλοσοφία στην διαχείριση παραπόνων και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται, ώστε να επιτευχθεί το κομβικότερο κομμάτι σε κάθε επιχείρηση.  Ο ικανοποιημένος πελάτης. 

Η HR Director της Costa Navarino  εξήγησε στους σπουδαστές μας την σημαντικότητα της εξυπηρέτησης πελατών σε μίας εταιρεία. Τόνισε την ανάγκη τα άτομα που εργάζονται σε αυτό τον τομέα να  φροντίζουν για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών και την παροχή πληροφοριών με την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων,  να αποτελούν στοιχεία-κλειδιά . Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι σημαντική τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών όσο και για την παροχή ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις.

Επειδή όμως η καθημερινή αλληλεπίδραση με τους πελάτες , πολλές φορές κρύβει προκλήσεις καθώς ενδέχεται να προκύψουν παράπονα,  η διαχείριση αυτών των καταστάσεων απαιτεί συγκεκριμένες τεχνικές από το προσωπικό  ώστε ο πελάτης να μην μείνει δυσαρεστημένος. 

Η κ. Γκίκα επισήμανε στους σπουδαστές μας ότι ένα παράπονο μπορεί να προκύψει από την χαμηλότερη ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, από ελάττωμα του προϊόντος, από υποσχέσεις που δεν τήρησε η εταιρία, από θέμα συμπεριφοράς εργαζομένων της εταιρίας, το χρόνο παράδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την εξυπηρέτηση ή απλά όλα να έγιναν σωστά αλλά τα παράπονα να οφείλονται λόγω της  ιδιοσυγκρασίας  του πελάτη. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων λοιπόν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου κατανόησαν ότι θα πρέπει να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες και να βελτιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επαγγελματική τους νοοτροπία, με απώτερο στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν τα λάθη και θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αντιρρήσεων και τυχόν παραπόνων.

Τέλος η κ. Γκίκα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των σωστών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας που κάθε επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίζει τόσο στους πελάτες όσο και στο προσωπικό της.  Είναι δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση πρέπει  να αξιολογεί όλους τους κινδύνους στους οποίους ενδεχομένως εκτίθενται εργαζόμενοι και πελάτες και να λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας, εξασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι κάθε εργαζόμενος έχει λάβει την απαραίτητη ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας.