Σεμινάριο Μηχανολογίας από την εταιρία Andreadis Engine Parts

Σεμινάριο Μηχανολογίας από την εταιρία Andreadis Engine Parts

Στις 23 Ιανουαρίου φιλοξενήσαμε στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη, την εταιρία Andreadis Engine Parts, η οποία παρέθεσε στους σπουδαστές Μηχανοτρονικής, το σεμινάριο με θέμα: «Συστήματα Υπερπλήρωσης – Τουρμπίνες».

engine-parts6.jpg

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για:

  • Νέες τεχνολογίες turbo
  • Γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά  τουρμπινών
  • Εντοπισμό και  αντιμετώπιση βλαβών
  • Σωστή τοποθέτηση τουρμπινών