Σεμινάριο | Προσομοίωση στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Σεμινάριο | Προσομοίωση στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

«Μετρήσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση το Πρότυπο HD 384» είναι ο τίτλος του σεμιναρίου που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, στις 18.00, στις εγκαταστάσεις τους ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360° Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική επιθεώρηση (αρχικό έλεγχο ή επανέλεγχο, έκδοση ΥΔΕ ) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, του προτύπου ΕΛΟΤ EN 60364 και του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πραγματικά όργανα επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις οδηγίες του εισηγητή του σεμιναρίου κ. Άγγελου Κουντουργιάννη.

skg-hd384-01.png