Διάλεξη LRN Ιανουαρίου / The Four Types of Human Behaviour

Διάλεξη LRN Ιανουαρίου / The Four Types of Human Behaviour

Τέσσερις διαφορετικοί τύποι ανθρώπινης συμπεριφοράς: 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου, τι τον παρακινεί, τι τον φοβίζει, ποιες είναι οι ανάγκες του, ποια είναι τα δυνατά & αδύναμα σημεία κάθε τύπου και ποια τα σημεία βελτίωσης του; 

Τι ανθρώπους χρειάζεται διπλά του ο κάθε τύπος συμπεριφοράς; Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναγνωρίσουμε ποια είναι η δική μας συμπεριφορά, να διατηρήσουμε τα δυνατά μας σημεία, να βελτιώσουμε τα αδύναμα και έπειτα να αναγνωρίσουμε τη συμπεριφορά του "άλλου". 

Αντιλαμβανόμενοι τις συμπεριφορές των ανθρώπων στον κοινωνικό & επαγγελματικό μας περίγυρο, η καθημερινότητα  γίνεται πιο απλή & κατανοητή.

pat-human-behaviour-01.jpg