Επίσκεψη σε πρότυπη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Επίσκεψη σε πρότυπη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
PHOTO GALLERY

Οι σπουδαστές των ειδικοτήτων «Τεχνικός Αυτοματισμών» και «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», πραγματοποίησαν επίσκεψη σε μία πρότυπη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 10 ΚW στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Πριν την επίσκεψη δόθηκε στους σπουδαστές η κάτοψη του χώρου της εγκατάστασης καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για να διαστασιολογήσουν σωστά το φωτοβολταϊκό σύστημα και τις διατομές των αγωγών.

Κατά την επίσκεψη χρησιμοποιώντας ένα επαγωγικό αμπερόμετρο και ένα πολύμετρο, μέτρησαν τάσεις και εντάσεις με φορτίο και χωρίς φορτίο επιβεβαιώνοντας τους υπολογισμούς που είχαν κάνει στο μάθημα.

Μετά την επίσκεψη οι σπουδαστές συζήτησαν το οικονομικό σκέλος του έργου καθώς και την κείμενη νομοθεσία.