Η EuroChem Αgro A.E. στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

Η EuroChem Αgro A.E. στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360
PHOTO GALLERY

Η EuroChem Agro GmbH αποτελεί μέρος του ομίλου EuroChem Group και έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε σπουδαστές του τομέα Αγροτικής Κατάρτισης να ενημερώνονται από τον κύριο Χαράλαμπο Σταύρου, γεωπόνο και Technical Advisor της εταιρίας EuroChem Αgro A.E. για τα νέας γενιάς αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα.

Ο εισηγητής παρουσίασε τα ιχνοστοιχεία, τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά που αντιμετωπίζουν τις τροφοπενίες των αροτραίων καλλιεργειών, των κηπευτικών, της δενδροκομίας και της αμπελουργίας.  

Υπεισήλθε και σε τεχνικά θέματα όπως την ομοιόμορφη κοκκομετρία των λιπασμάτων, τις πρώτες ύλες που οδηγούν σε πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και τις ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης.