white_logo close
white_logo close
360o

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

big_circle
Μεγάλος Διαγωνισμός ΔΕΛΤΑ 360 στα HONDOS CENTER

Share it

Μεγάλος Διαγωνισμός ΔΕΛΤΑ 360 στα HONDOS CENTER

Κέρδισε πλήρη υποτροφία σπουδών σε όποια σύγχρονη ειδικότητα από τους 12 Τομείς Σπουδών #iekdelta360 επιθυμείς! 

Συνδύασε τα ψώνια σου στα αγαπημένα σου Hondos Center σε Apollonia Politia , Πλατεία Αριστοτέλους και Εύοσμο για να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε όποια σύγχρονη ειδικότητα από τους 12 Τομείς Σπουδών ΔΕΛΤΑ 360.

Συμπλήρωσε με τη βοήθεια της εκπροσώπου μας το κουπόνι με τα στοιχεία σου και κέρδισε την ευκαιρία της άμεσης επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης!

Για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ενημερωθείτε παρακολουθώντας το site μας και τους official λογαρισμούς μας στα social media!

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Η εταιρία ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Ερμού 45, Θεσσαλονίκη (εφεξής καλούμενη ως «ΔΕΛΤΑ 360») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο: "Μεγάλος Διαγωνισμός ΔΕΛΤΑ 360 στα HONDOS CENTER" σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι ως «ΟΡΟΙ») οι οποίοι είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση https://www.iekdelta360.gr/megalos-diagonismos-delta-360-sta-hondos-center προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου και αφορούν στο δικτυακό τόπο https://www.iekdelta360.gr/ (εφεξής καλούμενος ως «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ»).

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ» φιλοξενεί και διαχειρίζεται την προβολή του διαγωνισμού, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και τέλος αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους νικητές και αποστολή και παράδοση των δώρων σε αυτούς.

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον παρόντα διαγωνισμό, να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών και να τροποποιεί την ημέρα και ώρα της ανάδειξης/ανακοίνωσης των νικητών λόγω σπουδαίου λόγου ορίζοντας νέα ημερομηνία. Οι παραπάνω μεταβολές θα ανακοινωθούν εκ νέου στη διεύθυνση https://www.iekdelta360.gr/megalos-diagonismos-delta-360-sta-hondos-center Κάθε μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Ο διαγωνισμός διαρκεί από τις 12/08/2019 μέχρι τις 10/09/2019. Συμμετοχές που υποβάλλονται πριν ή/και μετά από τη συγκεκριμένη περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται.

• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των «Όρων».

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

• Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή.

• Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρίας «ΔΕΛΤΑ 360».

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του σε κουπόνι με τη βοήθεια εκπροσώπου της ΔΕΛΤΑ 360. Τα κουπόνια θα βρίσκονται στα καταστήματα της Hondos Center σε Apollonia Politia, Πλατεία Αριστοτέλους και Εύοσμο. Τα κουπόνια θα συμπληρώνονται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο και θα μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια από τον εκπρόσωπο της ΔΕΛΤΑ 360, εφόσον αυτή ζητηθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Το κουπόνι θα τοποθετηθεί σε κάλπη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση που στο κουπόνι αναγραφεί περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα, δεν θα γίνεται αποδεκτό. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

4. ΝΙΚΗΤΕΣ – ΔΩΡΑ

• Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από τις 12/08/2019 μέχρι τις 10/09/2019

• O νικητής θα ανακοινωθεί σε ζωντανή κλήρωση που θα γίνει στους χώρους της ΔΕΛΤΑ 360.

• Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει στις  03/10/2019

• Θα αναδειχθεί συνολικά ένας(1) νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει μία (1) πλήρη υποτροφία για την ειδικότητα της επιλογής του.

• Επιπλέον, θα αναδειχθούν -με όμοιο τρόπο- και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές ο οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την παραπάνω υποτροφία.

• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ» εντός 48 ωρών από την ανάδειξη των νικητών και τους επίσημους λογαριασμούς της ΔΕΛΤΑ 360 στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (https://www.instagram.com/iekdelta360/, https://www.facebook.com/iekdelta360).

• Η υποτροφία είναι συγκεκριμένη, προσωπική, ανεπίδεκτη μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλο δώρο.

• Μετά την παρέλευση 2 ημερολογιακών εβδομάδων από την ανάδειξη του νικητή και συγκεκριμένα μετά από τις 04/09/2019 το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του αρχικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των διοργανωτριών εταιριών στις περιπτώσεις μη επικοινωνίας αυτών ή μη διεκδίκησης των δώρων για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω.

• Στη συνέχεια θα ειδοποιηθούν κατά σειρά προτεραιότητας οι αναπληρωματικοί νικητές με όμοιο τρόπο (όπως περιγράφεται παραπάνω) σχετικά με τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες στις 03/10/2019.

• Μετά από τις 04/10/2019 από την ειδοποίηση των αναπληρωματικών νικητών, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης των δώρων για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε τα σχετικό δώρο απόλλυνται οριστικά.

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια εναπομείναντα δώρα σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.

• Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία «ΔΕΛΤΑ 360» δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

• Ο έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

• Εάν ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η ΔΕΛΤΑ 360 δε φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

• Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η διοργανώτρια εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

7. ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και την παραλαβή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι διοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενδέχεται να φωτογραφηθούν ή να βιντεοσκοπηθούν.

• Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (Επώνυμο, Όνομα, Email, Τηλέφωνο, Έτος Γέννησης) για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό θα διατηρηθούν αποκλειστικά για τη διασφάλιση της καλή εκτέλεσης του διαγωνισμού έως και ένα μήνα μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

• Σε περίπτωση συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου, τα προσωπικά δεδομένα, θα διατηρηθούν για δύο έτη, έτσι ώστε η ΔΕΛΤΑ 360 να επικοινωνεί μαζί του με σκοπό την ενημέρωση για νέους διαγωνισμούς, υποτροφίες και ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις της ΔΕΛΤΑ 360.

• Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή ή να έχει πρόσβαση, να ζητήσει τη διαγραφή ή τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασία τους. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε περισσότερο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο www.iekdelta360.gr/politiki-aporritoy 

• Τα στοιχεία του νικητή θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νόμιμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας.

• Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν.

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

• Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιούν τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

• Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, στο dpo@delta360.gr για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Θα ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από ένα μήνα.

• Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πιστεύει ότι παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας (www.dpa.gr).

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας.

Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Line 2 Copy 4 circle2
circle2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ