Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο και το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο και το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα
PHOTO GALLERY

Οι σπουδάστριες των Τομέων Παιδαγωγοί Προσχολικής ηλικίας, Αισθητικής και Φωτογραφίας ορμώμενες από την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο ετοίμασαν ένα project με θέμα τις μορφές εκφοβισμού, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών των Τομέων τους Αθανασοπούλου Παρασκευής και Τσινιά Βαγγέλη. 

Αρχικά, ξεκινήσαμε με τον ορισμό του school bullying, στη συνέχεια αναλύσαμε τις μορφές εκφοβισμού (λεκτικός, σωματικός, έμμεσος ή κοινωνικός, ηλεκτρονικός (cyberbullying), ρατσιστικός, σεξουαλικός) και στο τέλος επικεντρωθήκαμε στον ρόλο του παιδαγωγού για την ενδυνάμωση του κλίματος συνεργασίας στη σχολική αίθουσα προτείνοντας το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. 

Αξιοποιώντας τις δυναμικές εικόνες από το Image Theater του Αουγκούστο Μποάλ, χτίσαμε μικρές ιστορίες σχετιζόμενες με τις διάφορες μορφές εκφοβισμού. 

Οι σπουδάστριες της Αισθητικής επιμελήθηκαν τα special make-up effects των ρόλων και οι σπουδάστριες της Φωτογραφίας αποτύπωσαν με τις φωτογραφικές τους μηχανές το project.

Πες ΝΑΙ στη ΦΙΛΙΑ, και ΟΧΙ στη ΒΙΑ!

Πες ΝΑΙ στο ΣΕΒΑΣΜΟ, και ΟΧΙ στον ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ!

Παρασκευή Αθανασοπούλου, εκπαιδευτικός-συγγραφέας