Πρακτική Άσκηση στην Ευεξία!

Πρακτική Άσκηση στην Ευεξία!

Το κέντρο αποκατάστασης Ευεξία ανοίγει τις πόρτες του στους σπουδαστές της ΔΕΛΤΑ 360⁰. 

Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία ξεκίνησε το 2018 και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού Ευεξία για προσφορά υποστήριξη σε νέους ανθρώπους μέσω της πρακτικής τους άσκησης. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία oι σπουδαστές της ΔΕΛΤΑ 360⁰ θα αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, τεχνική εμπειρία και προϋπηρεσία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους, ώστε να έχουν περισσότερα εφόδια για τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση. Το κέντρο αποκατάστασης Ευεξία είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα της χώρας και αποτελεί έναν στρατηγικό συνεργάτη για τη ΔΕΛΤΑ 360⁰. 

Οι σπουδαστές των ειδικοτήτων Βοηθός Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής καθώς και Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας έχουν την εξαιρετική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε έναν όμορφο εργασιακό χώρο, ένα φιλικό περιβάλλον και να εκπαιδευτούν από τα καλύτερα στελέχη στον χώρο της υγείας!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Σπουδών Τομέα Υγείας του ΔΕΛΤΑ 360⁰.