Υπουργική Απόφαση για Αμειβόμενη Πρακτική των Αποφοίτων ΙΕΚ

Υπουργική Απόφαση για Αμειβόμενη Πρακτική των Αποφοίτων ΙΕΚ
PHOTO GALLERY

Υπογράφηκε χθες Κοινή Υπουργική Απόφαση βάση της οποία οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων θα αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Συγκεκριμένα ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αμοιβή που ισούται με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναβαθμίζει το θεσμό των ΙΕΚ και συμβάλλει άμεση στην ένταξη στην αγορά εργασίας όλων των νέων που επιλέγουν ΙΕΚ για την κατάρτιση τους.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, έχοντας παγιώσει εκπαιδευτικές συνεργασίες με τις κορυφαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, σε κάθε πόλη που δραστηριοποιείται, εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση στους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων.

Τα Γραφεία Σταδιοδρομίας σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά, Ξάνθη και Βόλο βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των σπουδαστών για να προτείνουν θέσεις πρακτικής άσκησης και να υποστηρίξουν στις απαραίτητες διατυπώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα πρακτικής άσκησης αποκτούν όλοι οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση του Β΄ εξαμήνου σπουδών τους. 

Είναι η πρώτη φορά το Υπουργείου Παιδείας υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, ενώ η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ στην αγορά εργασίας.