Ο καθηγητής πρώτα εμπνέει και έπειτα εκπαιδεύει!

Ο καθηγητής πρώτα εμπνέει και έπειτα εκπαιδεύει!

Επιμέλεια: Κατερίνα Κύρτζιαλη

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει επανάσταση σε πολλούς κλάδους, όπως η ιατρική, οι μεταφορές, η ψυχαγωγία ακόμα και η μαγειρική.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, ο μαυροπίνακας αντικαταστάθηκε από πίνακα μαρκαδόρου κι έπειτα διαδραστικό πίνακα, η προφορική παράδοση άρχισε να συνοδεύεται με slides διαφανειών, PowerPoints και στη συνέχεια video presentations. Οι τυπικές αίθουσες διδασκαλίας έχουν αντικατασταθεί από υπερσύγχρονες υποδομές. Σύντομα τα βιβλία θα αντικατασταθούν από e-books και tablets.  Ωστόσο στην εκπαίδευση εξακολουθεί να λειτουργεί κατά κύριο λόγο το κλασικό μοντέλο, που θέλει μια ομάδα μαθητών μέσα στην αίθουσα υπό την καθοδήγηση ενός καθηγητή.

Οι έρευνες προσανατολίζονται στην αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων. Πιο μέσο είναι αποδοτικότερο, Oι λέξεις; Ένα σχεδιάγραμμα; Μια φωτογραφία; Ένα 3D Animation; Το VR; Η ίδια η Google;  Όλα τα τεχνολογικά μέσα είναι σημαντικά!  Απελευθερώνουν τη σκέψη, διευκολύνουν την κατανόηση, ενεργοποιούν τους μαθητές, που μπορούν πλέον να ανακαλύπτουν τη γνώση μόνοι τους. Σίγουρα, ένα οπτικό ερέθισμα είναι αποδοτικότερο από τον προφορικό λόγο. Με τη σειρά του, ένα λεπτομερές βίντεο προσφέρει καλύτερη κατανόηση από μια απλή φωτογραφία.

Πέραν όμως από το ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία αυτή! Πώς δηλαδή η χρήση της τεχνολογίας θα προάγει τον τρόπο σκέψης και τις νοητικές διεργασίες που οδηγούν στη μάθηση!

Και αυτό γίνεται δημιουργώντας «Εμπειρίες»!

Εδώ έγκειται ο σημαντικός ρόλος του Καθηγητή! Ο Καθηγητής διδάσκει, εξηγεί και αναλύει τη γνώση. Η εκπαίδευση πάντοτε βασιζόταν και θα εξακολουθήσει να βασίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση καθηγητών και μαθητών. Στην καθημερινή τριβή μεταξύ τους.

Όμως ο ρόλος του είναι μακράν σημαντικότερος από αυτό. Ο Καθηγητής εμπνέει, προκαλεί, παθιάζει τους μαθητές, τους μεταδίδει την αξία της γνώσης! Έχοντας ως εργαλεία όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τα εποπτικά υλικά, το ίντερνετ, τα portals, ένας ανεξάντλητος ψηφιακός κόσμος ανοίγεται ξεπερνώντας οριστικά τα στενά όρια μιας αίθουσας. Είναι στο χέρι του Καθηγητή λοιπόν να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αποτελεσματικά, ώστε να φέρει την εκπαιδευτική επανάσταση!

Ο καθηγητής και η σημαντική εμπειρία και γνώση του εκάστοτε αντικειμένου, η συνεχής επιμόρφωσή του, η συχνή χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και η υπέρμετρη μεταδοτικότητά του είναι τα σημαντικά στοιχεία που τον διακρίνουν. Και με αυτά τα κριτήρια ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 επιλέγει τους καθηγητές, που θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους σπουδαστές! Που θα έχουν την ευθύνη της άρτιας κατάρτισης των εκπαιδευομένων! Γιατί για το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 η εκπαίδευση είναι λειτούργημα! Και οι λειτουργοί του είναι οι καλύτεροι!