Κάλεσε μας

Εξειδίκευση στην Κλινική Αποκατάσταση & Υδροθεραπεία

Εξειδίκευση στην Κλινική Αποκατάσταση & Υδροθεραπεία

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης "Κλινική Αποκατάσταση και Υδροθεραπεία" αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2). Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα της αποκατάστασης. 

Επιπρόσθετα, οι ανάγκες των κλινικών για καταρτισμένο προσωπικό με επαγγελματισμό και πρακτική εξοικείωση, καθιστούν απαραίτητη τη φοίτηση σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κλινική Αποκατάσταση & Υδροθεραπεία του είναι κυρίως εργαστηριακό και τα μαθήματα διδάσκονται εξ ολοκλήρου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποκατάστασης «Ευεξία». Η διδασκαλία γίνεται κάτω από πραγματικές συνθήκες, υπό τη στενή επίβλεψη και καθοδήγηση της θεραπευτικής ομάδας.

Τα μαθήματα του προγράμματος Εξειδίκευσης στην Κλινική Αποκατάσταση & Υδροθεραπεία, περιλαμβάνουν:

Κλινική Αποκατάσταση

  • Παρακολούθηση, ενεργός συμμετοχή και πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης για όλων των ειδών μυοσκελετικών, νευρολογικών και μετεγχειρητικών περιστατικών
  • Εκπαίδευση μετακίνησης ασθενών
  • Εκπαίδευση χρήσης και εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων βάδισης
  • Εξειδικευμένα προγράμματα λειτουργικής κινησιοθεραπείας
  • Εκπαίδευση σε νέους τρόπους προσέγγισης και εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων
  • Αξιολόγηση του οικείου επαγγελματικού περιβάλλοντος του ασθενή με συστάσεις για κατάλληλες εργονομικές παρεμβάσεις
  • Χρήση σύγχρονων μηχανημάτων: Tecar, CPM, λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός άνω άκρου, λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός κάτω άκρου, Tdsc, εικονική πραγματικότητα.
  • Εξειδίκευση στη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων τελευταίας γενιάς: ρομποτικό σύστημα άνω άκρου, ρομποτικό σύστημα κάτω άκρου, Rejoyce, υποστηρικτική τεχνολογία
  • Εμβάθυνση στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: συμβουλευτική υποστήριξη, άρση κοινωνικού αποκλεισμού, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου, εργασιακή αποκατάσταση, κοινωνική ένταξη, υποστήριξη οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, συμβουλευτική προς τα μέλη της οικογένειας, εκπαίδευση συνοδών πριν ο ασθενής επιστρέψει στο σπίτι.
  • Εκπαίδευση τήρησης αρχείων και καρτέλας ασθενών: λήψη ιστορικού, αξιολόγηση ασθενή, καταγραφή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καταγραφή της πορείας του ασθενή (s.o.a.p.), επαναξιολόγηση καρτέλας ασθενή, διεπιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή με τη χρήση ειδικού λογισμικού σε Η/Υ

  Υδροθεραπεία 

  • Βασικές αρχές υδροθεραπείας
  • Ιδιότητες του νερού
  • Ενδείξεις Αντενδείξεις υδροθεραπείας
  • Πρωτόκολλα μεταφοράς ασθενών από και προς την πισίνα
  • Εξειδικευμένα προγράμματα υδροκινησιοθεραπείας
  • Αποκατάσταση μέσα στο νερό
  • Αθλητική αποκατάσταση μέσα στο νερό
  • Το νερό ως μέσο χαλάρωσης
  • Περιστατικά υδροθεραπείας από τη θεωρία στην πράξη
  • Μυϊκές διατάσεις στο νερό
  • Εφαρμογή της τεχνικής αθλημάτων στο νερό για επανένταξη αθλητών

  Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κλινική Αποκατάσταση και Υδροθεραπεία, προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360 και απευθύνεται σε:

  evexia-logo.JPG

   
  Η ΕΥΕΞΙΑ είναι Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, μία σύγχρονη δομή υγείας, με ιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, με εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό αποκατάστασης και έμπειρο προσωπικό που περιθάλπει ασθενείς με κινητικά, γνωσιακά και συμπεριφορικά προβλήματα με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση και την επιστροφή στην οικογένεια, την εργασία και την προηγούμενη κοινωνική ζωή τους.

  Η Ευεξία βρίσκεται στην Χαλκιδική, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 165 κλίνες σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, Μονάδα οξείας αποκατάστασης ασθενών σε κωματώδη κατάσταση, Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ιατρεία και διαγνωστικά τμήματα. Η Ευεξία βασίστηκε σε πολιτικές μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ακολούθησε εξατομικευμένα μοντέλα διαχείρισης ασθενών και ταχύτατα κατέλαβε μεγάλο μερίδιο της αγοράς αποκατάστασης στην Ελλάδα με 100% πληρότητα των κλινών και συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά

  Πρόκειται για έναν οργανισμό από τους πιο υγιείς στο χώρο της αποκατάστασης, με δραστηριότητες που αναπτύσσονται και εκτός συνόρων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Διαθέτει πολυτελείς εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να εκπαιδευτούν σε μια πρωτοπόρα δομή στην αποκατάσταση, αλλά και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στην ίδια την δομή εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

  Τα μαθήματα του προγράμματος Εξειδίκευσης στην Κλινική Αποκατάσταση & Υδροθεραπεία, περιλαμβάνουν:

  Κλινική Αποκατάσταση

   • Παρακολούθηση, ενεργός συμμετοχή και πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης για όλων των ειδών μυοσκελετικών, νευρολογικών και μετεγχειρητικών περιστατικών
   • Εκπαίδευση μετακίνησης ασθενών
   • Εκπαίδευση χρήσης και εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων βάδισης
   • Εξειδικευμένα προγράμματα λειτουργικής κινησιοθεραπείας
   • Εκπαίδευση σε νέους τρόπους προσέγγισης και εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων
   • Αξιολόγηση του οικείου επαγγελματικού περιβάλλοντος του ασθενή με συστάσεις για κατάλληλες εργονομικές παρεμβάσεις
   • Χρήση σύγχρονων μηχανημάτων: Tecar, CPM, λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός άνω άκρου, λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός κάτω άκρου, Tdsc, εικονική πραγματικότητα.
   • Εξειδίκευση στη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων τελευταίας γενιάς: ρομποτικό σύστημα άνω άκρου, ρομποτικό σύστημα κάτω άκρου, Rejoyce, υποστηρικτική τεχνολογία
   • Εμβάθυνση στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: συμβουλευτική υποστήριξη, άρση κοινωνικού αποκλεισμού, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου, εργασιακή αποκατάσταση, κοινωνική ένταξη, υποστήριξη οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, συμβουλευτική προς τα μέλη της οικογένειας, εκπαίδευση συνοδών πριν ο ασθενής επιστρέψει στο σπίτι.
   • Εκπαίδευση τήρησης αρχείων και καρτέλας ασθενών: λήψη ιστορικού, αξιολόγηση ασθενή, καταγραφή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καταγραφή της πορείας του ασθενή (s.o.a.p.), επαναξιολόγηση καρτέλας ασθενή, διεπιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή με τη χρήση ειδικού λογισμικού σε Η/Υ

   Υδροθεραπεία 

   • Βασικές αρχές υδροθεραπείας
   • Ιδιότητες του νερού
   • Ενδείξεις Αντενδείξεις υδροθεραπείας
   • Πρωτόκολλα μεταφοράς ασθενών από και προς την πισίνα
   • Εξειδικευμένα προγράμματα υδροκινησιοθεραπείας
   • Αποκατάσταση μέσα στο νερό
   • Αθλητική αποκατάσταση μέσα στο νερό
   • Το νερό ως μέσο χαλάρωσης
   • Περιστατικά υδροθεραπείας από τη θεωρία στην πράξη
   • Μυϊκές διατάσεις στο νερό
   • Εφαρμογή της τεχνικής αθλημάτων στο νερό για επανένταξη αθλητών

   Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κλινική Αποκατάσταση και Υδροθεραπεία, προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360 και απευθύνεται σε:

   evexia-logo.JPG

    
   Η ΕΥΕΞΙΑ είναι Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, μία σύγχρονη δομή υγείας, με ιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, με εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό αποκατάστασης και έμπειρο προσωπικό που περιθάλπει ασθενείς με κινητικά, γνωσιακά και συμπεριφορικά προβλήματα με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση και την επιστροφή στην οικογένεια, την εργασία και την προηγούμενη κοινωνική ζωή τους.

   Η Ευεξία βρίσκεται στην Χαλκιδική, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 165 κλίνες σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, Μονάδα οξείας αποκατάστασης ασθενών σε κωματώδη κατάσταση, Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ιατρεία και διαγνωστικά τμήματα. Η Ευεξία βασίστηκε σε πολιτικές μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ακολούθησε εξατομικευμένα μοντέλα διαχείρισης ασθενών και ταχύτατα κατέλαβε μεγάλο μερίδιο της αγοράς αποκατάστασης στην Ελλάδα με 100% πληρότητα των κλινών και συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά

   Πρόκειται για έναν οργανισμό από τους πιο υγιείς στο χώρο της αποκατάστασης, με δραστηριότητες που αναπτύσσονται και εκτός συνόρων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Διαθέτει πολυτελείς εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να εκπαιδευτούν σε μια πρωτοπόρα δομή στην αποκατάσταση, αλλά και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στην ίδια την δομή εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.