Κάλεσε μας

Advanced Audio Mixing & Mastering

Advanced Audio Mixing & Mastering

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης σε τεχνικές Audio Mixing & Mastering παρέχει στους καταρτιζόμενους συμπυκνωμένη και εξειδικευμένη γνώση που δεν παρέχεται από κανένα ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. 

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση του προγράμματος, ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να εφαρμόζει εξειδικευμένες τεχνικές μίξης και επεξεργασίας ήχου.

 Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Advanced Audio Mixing & Mastering προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360. 

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

Advanced Audio Mixing & Processing

 • Μεθοδολογία και Αισθητική Προσέγγιση στη Μίξη
 • Organizing Our Mix – Laying Down Tracks
 • Advanced Mixing A (leveling, basic eq approaching, stereo imaging)
 • Advanced Mixing B (dynamic processing και επιλογές)
 • Advanced Mixing C (equalization)
 • Advanced Mixing D (stereo placement, reverberation, ambient and time based effects)
 • Advanced Mixing E (buss processing and master output considerations)
 • Advanced Mixing F (tips & tricks, special effects processing)
 • Εργαστήρια και Πρακτική Εφαρμογή σε Ολοκληρωμένα Mixing Projects για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

Audio Mastering

 • Σκοπός και Μεθοδολογία του Mastering
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Τμήματα της Διεργασίας
 • Basic Mastering Techniques
 • Equalizing
 • Dynamic Processing
 • Track Leveling & Loudness, Limiting in Master
 • Exporting Considerations, Formats, Sample Rates and Bit Depth
 • Εργαστήρια

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Advanced Audio Mixing & Mastering προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ των ειδικοτήτων Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας
 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ με κατεύθυνση τις Μουσικές Σπουδές
 • Επαγγελματίες του κλάδου που επιθυμούν να αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις στο χώρο της μουσικής τεχνολογίας

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

Advanced Audio Mixing & Processing

 • Μεθοδολογία και Αισθητική Προσέγγιση στη Μίξη
 • Organizing Our Mix – Laying Down Tracks
 • Advanced Mixing A (leveling, basic eq approaching, stereo imaging)
 • Advanced Mixing B (dynamic processing και επιλογές)
 • Advanced Mixing C (equalization)
 • Advanced Mixing D (stereo placement, reverberation, ambient and time based effects)
 • Advanced Mixing E (buss processing and master output considerations)
 • Advanced Mixing F (tips & tricks, special effects processing)
 • Εργαστήρια και Πρακτική Εφαρμογή σε Ολοκληρωμένα Mixing Projects για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

Audio Mastering

 • Σκοπός και Μεθοδολογία του Mastering
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Τμήματα της Διεργασίας
 • Basic Mastering Techniques
 • Equalizing
 • Dynamic Processing
 • Track Leveling & Loudness, Limiting in Master
 • Exporting Considerations, Formats, Sample Rates and Bit Depth
 • Εργαστήρια

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Advanced Audio Mixing & Mastering προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ των ειδικοτήτων Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας
 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ με κατεύθυνση τις Μουσικές Σπουδές
 • Επαγγελματίες του κλάδου που επιθυμούν να αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις στο χώρο της μουσικής τεχνολογίας