Υποτροφία σε Σπουδές Τουριστικών

Υποτροφία σε Σπουδές Τουριστικών

Θέλω να γίνω Επαγγελματίας

Είμαι Επαγγελματίας

Η τουριστική βιομηχανία σήμερα αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές εσόδων της οικονομίας μας και για αυτό το λόγο απαιτείται πλέον άρτια καταρτισμένο προσωπικό και εξειδικευμένες γνώσεις.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360ο  έχει παράδοση 20ετή παράδοση στη Μαγειρική και τα Τουριστικά Επαγγέλματα, με ένα δίκτυο συνεργασιών που ξεπερνά τις 500 ξενοδοχειακές μονάδες.
Το IEK ΔΕΛΤΑ 360⁰ παρέχει τα κατάλληλα εφόδια,  για μια επιτυχημένη καριέρα στον Τουρισμό.

Η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού αυξάνεται διαρκώς.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360ο προσφέρει κατά αποκλειστικότητα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης Επαγγελματιών! Απευθύνονται σε αποφοίτους σχολών και επαγγελματίες του Τουρισμού, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό πεδίο και τις επαγγελματικές τους επιλογές.
Επιλέγω:Επιλέγω: